Mijn favorieten

Overzicht actuele prijzen productierechten

In de laatste maand van het jaar kijkt onze specialist productierechten, Nard Driessen, terug op de ontwikkelingen van de rechten en geeft hij een overzicht van de actuele prijsstanden.

Driessen: ‘Het jaar 2019 is bijna ten einde en dan staat de teller alweer op 2020. Eigenlijk alle sectoren zullen het jaar 2019 niet snel vergeten. De verhoging van de afroming bij fosfaatrechten, de opkoopregeling varkenshouderij, stoppersregeling varkenshouderij, de schommelende regelgeving omtrent de stikstofproblematiek, de protestacties door het hele land ‘Trots op de boer’, de hete zomermaanden; zomaar een kleine opsomming waar 2019 door gekenmerkt wordt. We kunnen concluderen dat het steeds actiever en creatiever ondernemen gaat worden in de toekomst.

De melkveehouderij is nog altijd druk in de weer met het nieuwe Fosfaatrechten stelstel, bezwaren die afgerond worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het nét ‘wel’ of nét ‘niet’ in de melkproductie categorie vallen met de koppeling van de benodigde fosfaatrechten per koe. Hetgeen ertoe leidt dat aan het eind van het jaar nog fosfaatrechten benodigd of over zijn.

De varkenshouderij heeft een jaar achter de rug dat de boeken in gaat met goede varkensprijzen, de ‘warme sanering’ (opkoopregeling varkenshouderij) en oplopende prijzen van varkensrechten in het gebied Zuid. De pluimveehouderij kende een jaar met schommelde prijzen in de vleeskuikens, maar de eierenprijzen waren dooreen genomen vrij stabiel.

Het jaareinde is traditiegetrouw ook het moment om fosfaatrechten, varkensrechten of pluimveerechten in balans te brengen met de productie door te gaan (ver)leasen of (ver)kopen. In het kader van de verplichte mestverwerking kunnen er Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) afgesloten worden om zodoende aan alle verplichtingen te voldoen.

Het hele jaar door zijn we druk geweest met fosfaatrechten, pluimvee- en varkensrechten. In de zomermaanden liep het (ver)kopen of (ver)leasen van rechten vrij goed door. Nu we richting het jaareinde gaan, ontstaat er een piek in de markt omdat alles vóór 1 januari 2020 geregeld moet zijn. De prijzen voor fosfaatrechten gaan op en neer. Voor benutbare fosfaatrechten ligt de koopprijs op dit moment tussen de €134,- en €137,- per netto kilogram met een leaseprijs tussen de €34,50 en €35,50 per kilogram fosfaat.

De varkensrechten in gebied Zuid zijn tot een hoog prijsniveau gestegen en de pluimveerechten in gebied Zuid zijn dit jaar fors gezakt ten opzichte van vorig jaar. Voor benutbare pluimveerechten ligt de koopprijs op dit moment tussen de €17,25 en €17,50 per pluimveerecht met een leaseprijs tussen de €1,25 en €1,40 per pluimveerecht. Voor benutbare varkensrechten ligt de koopprijs op dit moment tussen de €155,- en €157,- per varkensrecht met een leaseprijs tussen de €14,- en €15,50 per varkensrecht.

De VVO’s zijn ten opzichte van de zomer fors gedaald naar €0,40 – €0,50 per kilogram exclusief BTW. Waar het in de zomer nog leek dat er niet heel veel aanbod was, komen er op dit moment toch voldoende VVO’s op de markt. Dit kan echter zo weer omslaan.’

Driessen sluit af: ‘Voor het bovengenoemde geldt: het is een markt van vraag en aanbod waarbij de prijzen elke dag weer anders kunnen zijn. Ondernemers die plannen hebben om fosfaatrechten, varkensrechten of pluimveerechten te (ver)kopen of (ver)leasen of VVO’s willen afsluiten, kunnen contact met ons opnemen. Door onze grote klantenkring en het brede netwerk zijn we bij Arvalis in staat om ondernemers die rechten/VVO’s over hebben te koppelen aan ondernemers die ze nodig hebben. Daarnaast kunnen we zorgen voor een correcte administratieve- en financiële afwikkeling. Ook voor LLB’s (ledenleveringsbewijzen, de vervanging van het bietenquotum) kunt u bij ons terecht.’

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nard Driessen, specialist productierechten bij Arvalis.