Mijn favorieten

Alsnog overdrachtsbelasting betalen over de aankoop van landbouwgrond?

Het komt vaker voor dan wordt gedacht: De aankoop van landbouwgrond wordt enkele jaren na aankoop alsnog voor de overdrachtsbelasting aangeslagen. Hoe zit dit nou precies? Want de notaris heeft bij het passeren van de akte toch een vrijstelling geclaimd en ontvangen van de Belastingdienst? Noud Albers, makelaar/taxateur bij Arvalis, legt een en ander uit.

Wanneer er landbouwgrond gekocht wordt, dan kan de koper (via de notaris) een beroep doen op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Maar om hiervoor in aanmerking te komen, dient er wel aan enkele voorwaarden voldaan te worden.

Voorwaarden
Zo moet de landbouwgrond ten behoeve van de landbouw, bedrijfsmatig geëxploiteerd te worden voor een periode van tenminste 10 jaar ingaande per de datum van registratie van de aankoopakte door het Kadaster. Hier gaat het in de meeste gevallen mis. Worden de voorwaarden van vrijstelling niet nageleefd, dan kan de Belastingdienst namelijk alsnog de overdrachtsbelasting (6% over de aankoopsom) vorderen. Bovendien kan er een boete opgelegd worden.

Voorbeelden van het vervallen van de vrijstelling zijn er genoeg: Het bedrijf wordt binnen de genoemde  termijn van 10 jaar gestaakt en het perceel wordt aangehouden voor het hobbymatig houden van paarden of schapen. Of het aangekochte perceel wordt uit gebruik gegeven aan een paardenhouder van formaat maar die exploiteert zijn bedrijf niet bedrijfsmatig. In beide gevallen kan alsnog overdrachtsbelasting geheven worden met terugwerkende kracht én met een boete.

Let ook op wanneer het perceel na een vrijstelling binnen 10 jaar weer aan een ander verkocht wordt. Vergeet niet de opvolgende eigenaar de verplichting op te leggen om de periode van 10 jaar vol te maken en leg dit vast in de koopakte. Maakt de opvolgende eigenaar de periode van 10 jaar niet vol, dan is alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom.

Vrijstelling overdrachtsbelasting geldt ook voor particuliere kopers. Mede daardoor ziet Arvalis in de praktijk zoveel meer particuliere kopers op de grondmarkt. Particuliere kopers moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden. Dat betekent dat ook zij na aankoop, de landbouwgrond aantoonbaar in gebruik moeten geven aan een landbouwer die deze gronden binnen zijn bedrijf exploiteert. Ook hier geldt weer de termijn van 10 jaar.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact opgenomen worden met Noud Albers, makelaar/taxateur bij Arvalis via 06-55720221 of nalbers@arvalis.nl.