Mijn favorieten

Fiscale voordelen maximaal benutten

Ondernemers opereren voor wat de inkomstenbelasting betreft in box I (eenmanszaak of maatschap/vof) of II (BV). Het is echter goed als ondernemers zich realiseren dat er soms een alternatieve mogelijkheid is.
 
Bewustwording van die keuzemogelijkheid is dan de eerste stap. Arno Janssen, makelaar bij Arvalis: “Met name bij langdurige verpachting en/of verhuur van bedrijfsopstallen en gronden - en vooral als er geen intentie meer is om de betreffende zaken nadien weer binnen de onderneming te gaan gebruiken – bestaat de mogelijkheid om jaarlijks belasting te betalen over een vastgesteld fictief rendement van het vermogen en niet over de werkelijke inkomsten daarvan. Hoe hoger de inkomsten van het vermogens-bestanddeel zijn, des te groter het mogelijk fiscaal voordeel wordt.”
 
Deze mogelijkheid biedt Box III. Als deze keuzemogelijkheid zich aanbiedt, is het belangrijk om goed te checken wat netto het meeste rendement oplevert. Hierbij zijn zaken als het afschrijvingspotentieel dat er mogelijk nog is, jaarlijkse onderhoudskosten, huur/pachtdruk, BTW, etc. van invloed. Arno: “Ook de waarde van de desbetreffende onroerende zaak is van belang. In box III wordt namelijk een fictief rendement over het vermogen berekend waarover belasting betaald dient te worden.”

Een andere belangrijke vraag die ondernemers zich moeten stellen, is wat de gevolgen zijn voor de benutting van toeslagrechten, etc. “Om inzicht in eventuele mogelijkheden te krijgen, raden wij u aan om uw bedrijfsadviseur en/of accountant een uiteenzetting te laten maken van de exacte huidige bedrijfssituatie en toekomstplannen.Bijkomend voordeel van de overstap is dat ook de zorgen over een eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling (herwaardering) voor die onderdelen van tafel zijn. Niet iedere ondernemer heeft namelijk de mogelijkheid om bij alsmaar stijgende prijzen van landbouwgrond telkens weer een herwaardering te realiseren in de jaarrekening.”

Niet altijd zal er een actief advies volgen uit hetgeen hiervoor is uiteengezet. “Bij Arvalis vinden we het echter belangrijk dat ondernemers de feiten goed in beeld hebben en de mogelijkheden begrijpen zodat, wanneer deze zich aandienen, de mogelijke fiscale voordelen niet verloren gaan.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Arno Janssen, makelaar bij Arvalis via 06-22974711 of ajanssen@arvalis.nl