Mijn favorieten

Onteigeningsbegeleiding door Arvalis makelaars

Onder andere vanwege de nauwe banden met de agrarisch adviseurs bij Arvalis, zijn de makelaars van Arvalis uitermate goed geïnformeerd over de ruimtelijke ontwikkelingen in hun werkgebied. Door de toenemende druk op het landelijke gebied, komt het steeds vaker voor dat agrarische bedrijven en gronden worden onttrokken aan de landbouw. Bijvoorbeeld ten behoeve van natuurontwikkeling, woningbouw, industrie en wegen. Deze verkopen hebben doorgaans te maken met een wijziging van de (dan veelal agrarische) bestemming.
 
Juist deze wijziging van de bestemming vraagt om een deskundige begeleiding. Het vaststellen van de schadeloosstelling is een zeer complex en nauwkeurig gebeuren. Ook de begeleiding van de procedures vereist specifieke kennis. Laat u in geval van een dreigende onteigening, wet voorkeursrecht gemeenten, natuurontwikkeling of verkoop aan een projectontwikkelaar, in een zo vroeg mogelijk stadium adviseren door een makelaar van Arvalis.
 

Contact

Vestiging
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring