Voor ons aanbod in Zeeland, Brabant en Gelderland
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meijelseweg ong Beringe

Verkocht

Specificaties

Vraagprijs: € 350.000 k.k.

  • Postcode: 5986 NJ
  • Perceeloppervlakte: 2.00.00 ha
  • Hoofdtype(n): Losse Grond
  • Grondsoort: Zand

Terug naar volledige overzicht

Omschrijving

Wilt u een eigen bedrijf oprichten in de paardenhouderij, akkerbouw, boomteelt of binnen een andere agrarische grondgebonden activiteit?
Namens mijn opdrachtgever mag ik u één agrarisch bouwvlak aanbieden waar deze wensen te realiseren zijn. Het aangeboden perceel bestaat namelijk uit een agrarisch bouwvlak (ca. 6.000 m2), aangrenzende cultuurgrond en aanwezige Natuur-beschermingswet vergunning voor het mogen houden van dieren, bijvoorbeeld paarden / schapen of rundvee. De mogelijkheid bestaat om er 30-40 volwassen paarden te gaan houden.

ALGEMEEN
Het betreft één agrarisch perceel cultuurgrond met een agrarisch bouwvlak van ca. 6.000 m2, totaal groot ca. 2 ha. Op het perceel met deels agrarisch bouwvlak, zijn op dit moment 2 voormalige houten pluimveestallen / schapenstallen gelegen. De aangrenzende cultuurgrond is op dit moment in gebruik als akkerland. Het bouwvlak heeft een grootte van ca. 6.000 m2 en geeft de mogelijkheid om een paardenhouderij op te richten, echter ook een schapenhouderij of rundveehouderij behoort tot de mogelijkheden. De hiervoor benodigde ammoniak is reeds aanwezig middels de afgegeven Natuurbeschermingswet vergunning op de locatie. Indien men bedrijfsmatig een volwaardig bedrijf gaat oprichten bestaat er de mogelijkheid om onder voorwaarden een bedrijfswoning op deze locatie te realiseren. De gemeente Peel en Maas heeft hier reeds positief op gereageerd.

KADASTRALE SITUATIE
Kadastraal bekend:
Perceel A Gemeente Helden, sectie N, nummer 192, groot ca. 02.00.00 ha (gedeeltelijk)

Optioneel nog bij te kopen;
Perceel B Gemeente Helden, sectie N, nummer 192, groot ca. 02.71.43 ha (gedeeltelijk)
Perceel B Gemeente Helden, sectie N, nummer 390, groot ca. 01.38.05 ha
04.09.48 ha

De kadastrale percelen dienen bij het tot stand komen van koop nog nader uitgemeten te worden. De daadwerkelijke oppervlakte kan afwijken van hetgeen hierboven vermeld staat, onder- of overmaat wordt niet tussen partijen verrekend.
Het geheel is eventueel aan te kopen tot circa 06.09.48 ha.

BESTEMMING
Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” van de Gemeente Peel en Maas, vastgesteld per 24-12-2014. Het perceel heeft deels de enkelbestemming “Agrarisch – Grondgebonden” met een bouwvlak van circa 0.60.00 ha en deels de enkelbestemming “Agrarisch”, de dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie – 5” en de gebiedsaanduiding “reconstructiewetzone – verwervingsgebied”, “wro-zone – wijzigingsgebied 4 go” en “geluidzone – industrie”.

OMSCHRIJVING
Het totaal wordt u aangeboden op ca. 2 ha. incl. het agrarisch bouwvlak van ca. 6.000 m2. Op het bouwvlak zijn twee voormalige kippen-/schapenstallen gelegen, beiden groot ca. 28,00 m x 12,00 m met een goothoogte van ca. 2,30 m. Gebouwd middels gevels van metselstenen, hout en glas voor voldoende lichtinval. Beiden stallen zijn bedekt met asbesthoudende golfplaten. Op de locatie is reeds een Natuurbeschermingswet vergunning afgegeven voor het houden van schapen, echter geeft ook de mogelijkheid voor het houden van bijvoorbeeld 30 tot 40 volwassen paarden, dit ten behoeve van het oprichten van een paardenhouderij. Daarnaast is het ook mogelijk een rundveehouderij op te richten voor bijvoorbeeld het houden van jongvee of vleesvee.
Het is in onderling overleg mogelijk zowel de locatie met meer grond (zijnde perceel B aan de achterzijde van het bouwvlak) als met minder grond aan te kopen. In de bijlage treft u een globale situatieschets aan deze is ingetekend voor de mogelijkheden op het bouwvlak, indien hier een paardenhouderij wordt opgericht. Dit is geen definitief plan en kan naar wens en overleg met de gemeente Peel en Maas anders ingedeeld worden. Door opdrachtgever is er dan ook nog geen vergunning aangevraagd voor de bijgevoegde situatieschets. Onze architecten en adviseurs binnen Arvalis kunnen samen met u bekijken of uw wensen te realiseren zijn op deze locatie.
De aangrenzende cultuurgrond is van goede bodemkwaliteit en is uitermate geschikt als weiland t.b.v. een paardenhouderij of voor diverse akkerbouw- en tuinbouwgewassen, dan wel voor boomteelt.
Op de locatie zijn de benodigde nutsvoorzieningen zoals elektra (tevens krachtstroom) en water reeds aanwezig met een eigen meter. Er is tevens een grondwaterput met pomp aanwezig in de bestaande stallen.
Het bouwvlak en de bijhorende cultuurgrond is goed bereikbaar vanuit de Meijelseweg. In de situatieschets treft u een rode stippellijn aan deze is ingetekend in het bouwvlak. Deze aanduiding geeft een erfdienstbaarheid weer welke bij een verkoop op dit perceel wordt vastgelegd t.b.v. de eigenaar voor de achterliggende cultuurgronden. Middels deze erfdienstbaarheid kan de eigenaar of gebruiker van de achterliggende cultuurgrond met zijn landbouwmachines deze percelen betreden.
De locatie is op een unieke zichtlocatie gelegen en biedt een vrij uitzicht in een natuurlijke omgeving met aangrenzende woonhuizen en agrarische cultuurgronden. Een
mooie kans voor de ondernemer in de paardenhouderij of agrarische sector, dan wel de belegger om dit perceel in eigendom te verwerven.

BODEM EN GEBRUIK
De grondsoort van het perceel betreft zandgrond. Daarbij is het perceel de laatste jaren in gebruik geweest voor de teelt van onder andere maïs en bieten.

BIJZONDERHEDEN
– In deze verkoop zijn geen productierechten en-/of betalingsrechten inbegrepen.
– Het jachtrecht voor het perceel is verhuurd.
– Op het perceel is een grondwaterput aanwezig, deze in de stallen is gelegen. Hier is een elektrische grondwaterpomp aanwezig.
– De kadastrale percelen dienen nog uitgemeten te worden, de weergave is een globale weergave van de totale omvang. Het totaal wordt u aangeboden op ca.
2 ha, onder of overmaat wordt niet tussen partijen verrekend.

AANVAARDING In overleg

VRAAGPRIJS
€ 350.000,- k.k.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nard Driessen (Makelaar)
t: 06-48592874
e: ndriessen@arvalis.nl

Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
t: (0475) 35 57 00
www.arvalismakelaars.nl

Gratis zoekservice

Laat ons weten wat je zoekt.
Wij sturen je vervolgens gratis het meest actuele aanbod door.

Zo ben je altijd als eerste op de hoogte!

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten