Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Rozendaal in Maasbree 5993 PA

Rozendaal

5993 PA Maasbree, NL
Verkocht

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving : Perceel cultuurgrond en bos met agrarische bedrijfsopstallen, ondergrond en erf gelegen aan de Rozendaal te Maasbree, totaal groot ca. 16.98.10 ha

 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de biedingen is 10 oktober 2017 om 17.00 uur, bij het Arvalis kantoor,...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Losse grond Grondsoort Zand Perceeloppervlakte 16 ha 98 a 10 ca
Lees meer

Kaart

Route van naar Rozendaal, 5993 PA Maasbree

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving : Perceel cultuurgrond en bos met agrarische bedrijfsopstallen, ondergrond en erf gelegen aan de Rozendaal te Maasbree, totaal groot ca. 16.98.10 ha

 
De sluitingsdatum voor het inleveren van de biedingen is 10 oktober 2017 om 17.00 uur, bij het Arvalis kantoor, gevestigd in het kantoorgebouw Villa Flora (1e verdieping) aan de Sint Jansweg 20d te Venlo. Het inschrijfformulier en de concept-koopovereenkomst zijn verkrijgbaar via ons kantoor.
  
Voor meer informatie kun u contact opnemen  met Arno Janssen (makelaar/taxateur) via telefoonnummer 06-22974711
.

 

 

ALGEMEEN

Het perceel met opstallen is gelegen in het buitengebied van Maasbree. Het perceel is in gebruik als bouwland met ondergrond en erf bedrijfsopstallen (ca. 16.26.85 ha) en bos (ca. 0.65.00 ha).
Het perceel is nagenoeg geheel AM vrij (zie bijlagen)


BESTEMMING

De beheersverordening Buitengebied “Klavertje Vier”  is vastgesteld op 25 juni 2013.
Het perceel bouwland heeft de bestemming “Agrarisch”, bosperceel heeft de bestemming “natuur”. Ter plaatse van de opstallen is een gekoppeld bouwvlak met de woning Rozendaal 3 ter grootte van ca. 4000 m² opgenomen met de vermelding A-GG “agrarisch grondgebonden”.
Gebiedsaanduiding: reconstructiewetzone – verwevingsgebied en deels verwevingszone.
Dubbelbestemming: waarde archeologie 6 en 7. 
(zie ook bijlage > kaartjes en legenda)


KADASTRAAL BEKEND:

Het verkochte betreft bedrijfsopstallen met ondergrond en erf, cultuurgrond en bos, staande en gelegen aan de Rozendaal te Maasbree, kadastraal bekend;
Maasbree, sectie R, 446 (gedeeltelijk) ca. 4.37.34 ha
Maasbree, sectie R, 119 (geheel) 4.85.92 ha
Maasbree, sectie R, 120 (geheel) 0.72.29 ha
Maasbree, sectie R, 121 (geheel) 6.25.36 ha
Maasbree, sectie R, 125 (geheel) 0.77.19 ha
------------
Totaal groot ca. 16.98.10 ha


OMSCHRIJVING

Het perceel bestaat uit zandgrond.
Van het perceel is op dit moment ca. 15.93.10 ha in gebruik voor de teelt van vollegronds tuinbouwgewassen, ca. 0.65.00 ha bos en ca. 0.40.00 ha als ondergrond en erf van de bedrijfsopstallen.

Aanwezige agrarische bedrijfsopstallen:

Ligboxenstal met voergedeelte
Bouwjaar : 1976
Vloeroppervlakte : ca. 570 m² en 220 m²

Constructie
Wanden    : ½ steens
Vloer         : beton- en betonroostervloer met onderliggende mestputten
Dak           : asbestcement golfplaten, niet geïsoleerd
Spanten    : deels staal deels hout
Indeling     : ligboxenstal met 50 ijzeren ligboxen, melkkamer (zonder inrichting) en melkstal (2x4 stands), afzonderlijk aangebouwd

voergedeelte
Algemeen : de stal is al lange tijd niet meer gebruikt. Er is leidingwater en elektra aanwezig.


NADERE MEDEDELINGEN

- Zakelijke lasten komen per 1 januari 2018 voor rekening van koper.
- Juridische levering (notariële akte) vindt plaats op 30 november 2017.
- Feitelijke levering (gebruik) vindt uiterlijk plaats op 1 april 2018 of zoveel eerder het aanwezige preigewas geoogst is.
- De herinrichtingsrente betreffende het te verkopen perceel betreft ca. € 320,- per jaar, eindjaar 2026. De herinrichtingskosten komen met ingang van 1 januari 2018 voor rekening van koper.
- Een geregistreerde beregeningsbron is onderdeel van de koop (putnr. PEM901).
- Er zijn geen betalingsrechten bij de koop inbegrepen.
- Het perceel is tweezijdig ontsloten middels een verharde en doorgaande weg.
- Het jachtrecht is verhuurd.
- De kadastrale inmeting vindt plaats voor de levering en de kosten komen voor rekening van koper.
- Er vindt verrekening plaats van over- en ondermaat middels de geboden prijs (excl. waarde opstallen) omgerekend naar de verkochte vierkante meters.
- Het betreft een gekoppeld bouwvlak (geen bedrijfswoning mogelijk).KOOPPRIJS

Het perceel met opstallen wordt verkocht middels inschrijving.CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Arno Janssen (Registermakelaar/Taxateur)
t: 06-22974711
e: ajanssen@arvalis.nl

Arvalis kantoor Venlo
Sint Jansweg 20D
5928 RC Venlo
t: (0478) 57 82 57
www.arvalismakelaars.nl

Algemeen Aanmelding Verkoop bij inschrijving Hoofdtype(n) Losse grond Grondsoort Zand Nevenfuntie Nevenfunctie Vollegrondstuinbouwbedrijf Overdracht Status Verkocht Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 16 ha 98 a 10 ca Veldkavels 16 ha 98 a 10 ca
Route van naar Rozendaal, 5993 PA Maasbree
U kunt de brochure hier downloaden

Doorsturen

Gebruik het onderstaande formulier om dit object door te sturen.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger
Opmerkingen

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Doorsturen

Dit object wordt doorgestuurd naar de door u opgegeven gegevens.